Семейно право

  • Представляваме страните по дела за развод, като  оказваме юридическа и морална подкрепа по време на целия процес. С разбирането сме, че разводът по взаимно съгласие е най-доброто решение, както за съпрузите, така и за  децата.  Участваме в разговори между страните  и преговаряме по най-съществените  моменти във връзка със сключването на споразумение по взаимно съгласие по законоустановения ред.
  • Провеждаме консултации и участваме в  изготвянето на брачни договори, като съдействаме на  страните  във връзка със заверката на договора пред нотариус, както и при   регистрацията му в Агенция по вписване.
  • Доверяват ни се и във връзка с  отношенията между деца и родители–дела за издръжка, за произход, ограничаване и лишаване от родителски права, пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие между  родителите.

Семейно право