Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.angelovi-partners.com

Настоящите общи условия регламентират условията  за ползването на сайта www.angelovi-partners.com, който представлява професионалната уеб страница на Адвокатско съдружие ’’Ангелови и ко’’. Целта на настоящия сайт е да предостави информация за адвокатите от адвокатската кантора и  сферите на дейност, в които същите практикуват. Публикациите в сайта представляват авторски статии в областта на правото, медиацията, както и по други значими и интересни теми. Публикациите са създадени  от адвокатите на АС ’’Ангелови и ко’’ и са защитени  от ЗАПСП като обект на авторското право. Всички публикации изразяват единствено принципни  становища  на адвокатите от съдружието и  виждането им  относно правни  постановки на теорията и практиката, или по други актуални теми от интерес за авторите им и за обществото.

  1. Потребителите на сайта заявяват, че са съгласни с Общите условия за ползване на сайта, във всеки  един случай на  предприемане на действия по  зареждане на страницата на www.angelovi-partners.com от браузъра.
  2. Всички материали, статии, публикации, интервюта,  фотографските изображения на адвокатите от Адвокатско съдружие ’’Ангелови и ко’’,  са предмет на авторски права съгласно ЗАПСП, поради което не могат да бъдат използвани, възпроизвеждани, публикувани, разпространявани,  копирани без изричното съгласие на автора им.
  3. Всички публикации са авторски и са защитени по смисъла на ЗАПСП, поради което не могат да бъдат препечатвани, използвани, копирани,  възпроизвеждани, без изричното съгласие на адвокатите от Адвокатско съдружие ’’Ангелови и ко’’.
  4. Публикациите в сайта представляват принципни коментари  на различни правни въпроси  и теми от теорията и практиката и отразяват гледната точка на адвокатите от съдружието  към момента на публикуването им. Виждането и коментарите  на адвокатите от АС ”Ангелови и ко’’ по същите теми  подлежи на актуализация и промяна поради развитието на правото-теорията и практиката.
  5. Публикациите в сайта не представляват в нито един случай правен съвет – във всеки конкретен с казус се налага  конкретна консултация с адвокат, специалист от съответната област на правото или друг специалист, компетентен във връзка с казуса.
  6. Сайтът www.angelovi-partners.com не може да се използва с рекламна цел, както и на него да се публикуват реклами на юридически и физически лица.
  7. Адвокатско съдружие ‘’Ангелови и Ко’’  не поема каквато и да било  отговорност за вреди, произтичащи от използването на сайта, от действия или бездействия, свързани и произтичащи от която и да било част от  публикациите в сайта и  изразените становища в същия, публикуваните материали или снимки/фотографски/графични изображения.
  8. За клиент на адвокатите от Адвокатско съдружие ‘’Ангелови и ко’’ се счита единствено лице –физическо или юридическо лице, с което е сключен договор за правна помощ и съдействие в писмена форма съгласно Закона за адвокатуратата.
  9. Сайтът дава възможност да бъде направено запитване относно конкретен казус в сферите на дейност на АС ‘’Ангелови и ко’’, посочени на сайта.Адвокатите от Адвокатско съдружие ‘’Ангелови и ко’’ ще се свържат с отправилия запитването в най-кратък срок, с цел уточняване на възможността за среща или скайп-разговор, като и в тази хипотеза  отношения клиент-адвокат възникват след сключване  на договор за правна помощ и съдействие.
  10. При направено запитване през онлайн формата  относно процедура по медиация, ще се свържем  с отправилия запитването в най-кратък срок с цел уточняване на възможността за среща и детайлите във връзка с провеждането на процедурата.