ВАЖНО съобщение!

ВАЖНО съобщение!

Уважаеми клиенти,

Уведомявам Ви, че от името на адвокатското ни съдружие очевидно към момента се изпращат покани за доброволно изпълнение на задължения, с които нашата кантора няма нищо общо. Очевидно някой използва името ни, а допускам, че е възможно и логото ни, като ние напълно се разграничаме от тези прояви. Моля да не се тревожите и просто да игнорирате/изтриете/докладвате за спам тези имейли, които представляват опит за фишинг, или вирус.

Принципно, адвокатите в България не се занимават по занятие със събиране на вземания, което означава, че: призовки за доброволно изпълнение се изпращат на хартиен носител само от частни съдебни изпълнители и държавни съдебни изпълнители, при наличието на изпълнителен лист в полза на кредитор.

Имайте една прекрасна 2020г.!